Použití rozšířeného úložiště

K instalaci aplikací můžete jako rozšířené úložiště použít úložné zařízení USB. Do rozšířeného úložiště také můžete přesunout aplikace ze systémového úložiště PS4™.
Použijte úložné zařízení USB, které splňuje následující podmínky.

 • SuperSpeed USB nebo rychlejší
  • SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.0/USB 3.1 Gen1/USB 3.2 Gen1)
  • SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen2/USB 3.2 Gen2/USB 3.2 Gen1x2)
  • SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen2x2)
 • Kapacita minimálně 250 GB a maximálně 8 TB

Úložné zařízení USB je nutné při prvním použití naformátovat. V položce  (Nastavení) > [Zařízení] > [Úložná zařízení USB] vyberte zařízení, které chcete naformátovat, a vyberte položku [Formátovat jako rozšířené úložiště]. Po dokončení formátování se zařízení automaticky nastaví jako umístění pro instalaci aplikací.

 • Chcete-li úložné zařízení USB použít jako rozšířené úložiště, připojte je přímo k systému PS4™. Nepřipojujte je k rozbočovači USB.
 • V jednu chvíli lze použít pouze jedno zařízení rozšířeného úložiště.
 • Následující data se ukládají pouze do systémového úložiště a nelze je uložit do rozšířeného úložiště.
  • Snímky obrazovek a videoklipy
  • Uložená data
  • Motivy
 • Úložná zařízení USB, která jsou naformátována jako rozšířená úložiště, jsou kompatibilní také s konzolí PS5™.
 • Nelze zaručit, že všechna úložná zařízení USB jsou kompatibilní s vaším systémem.

Přesouvání aplikací

Uložené aplikace můžete přesouvat mezi systémovým úložištěm PS4™ a rozšířeným úložištěm.

1.
Vyberte položku  (Nastavení) > [Úložiště].
2.
Vyberte úložiště, kde se nachází aplikace, kterou chcete přesunout, a poté vyberte položku [Aplikace].
3.
Stisknutím tlačítka OPTIONS vyberte cíl a poté vyberte aplikace, které chcete přesunout.

Změna umístění instalace aplikace

Vyberte položku  (Nastavení) > [Úložiště], a poté stisknutím tlačítka OPTIONS vyberte umístění instalace v položce [Umístění instalace aplikace].

Odpojení rozšířených úložných zařízení

Pokud je systém PS4™ zapnutý a chcete odpojit rozšířené úložné zařízení, použijte jeden z následujících způsobů, které zajišťují bezpečné odebrání zařízení.

 • V rychlé nabídce vyberte položku [Zvuk/zařízení] > [Ukončit používání rozšířeného úložiště].
 • V položce  (Nastavení) > [Zařízení] > [Úložná zařízení USB] vyberte rozšířené úložné zařízení, které chcete odpojit, a vyberte položku [Ukončit používání tohoto rozšířeného úložiště].

Upozornění

Odpojíte-li rozšířené úložné zařízení v okamžiku, kdy kontrolka napájení svítí nebo bliká, může dojít ke ztrátě či poškození dat nebo k poškození systému. Vždy zajistěte bezpečné odpojení.