Základní funkce

Abyste mohli přehrávat obsah a prohlížet fotografie, je nutné stáhnout přehrávač médií z obchodu PlayStation™Store. Vyberte položku (Přehrávač médií) v oblasti obsahu nebo (Knihovna) a na obrazovce, která se otevře, vyberte položku [Stáhnout].

Přehrávání obsahu

1.

V oblasti obsahu vyberte položku  (Přehrávač médií).
Automaticky se vyhledají a zobrazí připojená úložná zařízení USB a servery médií, které se nacházejí ve stejné síti jako váš systém.

2.
Vyberte úložné zařízení USB nebo server médií.
3.
Vyberte obsah, který chcete přehrát.
  • Chcete-li poslouchat hudbu na pozadí a současně spustit hru nebo používat internetový prohlížeč či jinou aplikaci, stiskněte při přehrávání hudby tlačítko PS.
  • Chcete-li během přehrávání obsahu pozastavit přehrávání, upravit hlasitost nebo změnit další nastavení, vyberte v rychlé nabídce položku [Přehrávač médií].
  • Hudba na pozadí během hry není zahrnuta do videoklipů.
  • Některé jazyky nejsou v přehrávači médií podporovány.
  • Informace o připojení k serveru médií najdete v pokynech přiložených k danému zařízení.