Poslech hudby v úložném zařízení USB

Systém PS4™ umí přehrávat hudební soubory z úložného zařízení USB. Můžete poslouchat hudbu na pozadí, aniž byste museli přerušit hraní hry, používání internetového prohlížeče či jiné aplikace.

1.
Pomocí počítače vytvořte v úložném zařízení USB složku s názvem „Music“.
2.
Zkopírujte hudební soubory do složky „Music“.
3.
Připojte úložné zařízení USB k systému PS4™.
4.
V oblasti obsahu vyberte položku  (Knihovna).
5.
V oblasti obsahu vyberte položku  (Hudební přehrávač USB).
6.
Vyberte hudbu, kterou chcete přehrát.
Chcete-li přehrát veškerou hudbu ve složce, zvýrazněte složku, stiskněte tlačítko OPTIONS a vyberte položku [Přehrát].
 • Jsou podporována naformátovaná úložná zařízení USB se souborovým systémem FAT a exFAT.
 • Úložné zařízení USB zcela zasuňte do portu USB. Některá zařízení nejsou kompatibilní z důvodu tvaru nebo konstrukce.
 • V závislosti na stavu aplikace nebo systému nemusí být přehrávání možné.
 • Chcete-li nastavit  (Hudební přehrávač USB) jako výchozí hudební aplikaci, v oblasti obsahu zvýrazněte položku (Hudební přehrávač USB), stiskněte tlačítko OPTIONS a vyberte položku [Použijte k přehrávání hudby z USB].
 • Hudba na pozadí během hry není zahrnuta do videoklipů.

Co se nachází na obrazovce

Obrazovka při přehrávání hudby. Shora označeno písmeny A až C.

A )
Informace o přehrávané skladbě
B )
Uplynulý čas/celkový čas
C )
Ovládací ikony
Ikona přehrávání. Přehrát
Ikona pauzy. Pozastavit
Ikony náhodného přehrávání / opakování. Náhodné přehrávání/Opakovat
Ikona úpravy hlasitosti. Upravit hlasitost

Chcete-li během přehrávání obsahu pozastavit přehrávání, upravit hlasitost nebo změnit další nastavení, vyberte v rychlé nabídce položku [Hudební přehrávač USB].

Podporované typy souborů

 • FLAC
 • MP3
 • AAC
 • Přehrávání některých souborů nemusí být možné z důvodu typu dat nebo velikosti souboru.
 • Tato aplikace nepřehrává hudební soubory chráněné autorskými právy.
 • Některé typy obsahu distribuovaného přes internet či jinými způsoby podléhají omezení přehrávání. Potřebujete-li podrobnější informace, obraťte se na poskytovatele obsahu.