Důležitá upozornění pro spotřebitele

 • Funkce, konstrukce a specifikace systému PS4™ se u jednotlivých modelů liší. Podrobnější informace naleznete v pokynech dodaných se systémem.
 • Používání systému PS4™ a jeho funkcí podléhá různým uživatelským smlouvám, které mohou být průběžně upravovány. Nejnovější kopie těchto smluv, aktuální podmínky používání systému PS4™, změny této Uživatelské příručky a další dokumentaci naleznete na webových stránkách společnosti SIE pro svou zemi či region.
 • Vždy aktualizujte systém PS4™ na nejnovější verzi systémového softwaru. Díky aktualizaci získáte další funkce, lepší použitelnost a vyšší zabezpečení.
 • Vždy používejte nejnovější verzi systémového softwaru a aplikací v zařízení, které je k systému PS4™ připojeno, včetně systému PlayStation®Vita nebo chytrého telefonu s aplikací (PlayStation App). Používáte-li funkce ve více připojených zařízeních, některé funkce nemusí být dostupné, a to v závislosti na verzi systémového softwaru či používané aplikace.
 • Služba PlayStation™Network je dostupná pouze v určitých zemích a určitých jazycích. Typy obsahu a služeb nabízené službou PlayStation™Network se rovněž liší podle země či regionu. Potřebujete-li podrobnější informace, navštivte webové stránky zákaznické podpory pro svou zemi či region.
 • Některé produkty a služby jsou dostupné pouze v určitých zemích či regionech. Potřebujete-li podrobnější informace, navštivte webové stránky zákaznické podpory pro svou zemi či region.
 • Před předáním systému PS4™ autorizovanému servisu k opravě ověřte, zda jsou všichni uživatelé systému odhlášeni ze služby PlayStation™Network. Zabráníte tak neoprávněnému přístupu k údajům o platební kartě a jiným osobním údajům, případně jejich zneužití. Chcete-li se odhlásit, vyberte na obrazovce funkcí položku (Nastavení) a poté vyberte položku [Správa účtu] > [Odhlásit].
 • Před převodem, likvidací či vrácením (je-li povoleno) nezapomeňte systém PS4™ deaktivovat a inicializovat. Podrobnosti naleznete v části „Převod nebo likvidace systému PS4™“.
 • Síťové funkce systému PS4™ vyžadují širokopásmové připojení k internetu.
 • Jste odpovědní za úhradu poplatků za přístup k internetu.
 • Výchozí přiřazení tlačítek kolečkokřížek se může lišit v závislosti na zemi nebo oblasti, kde jste systém PS4™ zakoupili. Z tohoto důvodu jejich funkce nemusí souhlasit s informacemi v Uživatelské příručce.
 • Společnost Sony Interactive Entertainment Inc. vlastní nebo řídí autorská práva na obrázky a další obsah chráněný autorskými právy v této uživatelské příručce. Není dovoleno používat (včetně kopírování, úprav, nahrávání do sítě, zobrazování, přenosu, distribuce, licencování, prodeje a publikování) obrázky a další obsah chráněný autorskými právy, s výjimkou případů povolených příslušnými zákony.
 • Tato Uživatelská příručka podléhá změnám bez předchozího upozornění.
 • Informace o funkci systému a obrázky uvedené v této Uživatelské příručce se mohou lišit od těch, které se týkají přímo vašeho systému PS4™, a to podle použité verze systémového softwaru. Ilustrace a snímky obrazovek se také mohou lišit od skutečného produktu.
 • Webové stránky použité na snímcích obrazovek v této Uživatelské příručce mohou být fiktivní.
 • Pokud je v internetovém prohlížeči zakázán jazyk JavaScript, tato Uživatelská příručka se nemusí zobrazit či pracovat správně. Ověřte, zda je povolen jazyk JavaScript.
 • Použití řady funkcí systému PS4™ vyžaduje, abyste se přihlásili ke službě PlayStation™Network. Tato Uživatelská příručka předpokládá, že jste přihlášeni. Pokud vyberete funkci vyžadující přihlášení, aniž byste byli přihlášeni, otevře se obrazovka přihlášení. Postupujte podle pokynů na obrazovce a přihlaste se.