Převod nebo likvidace systému PS4™

Abyste předešli neoprávněnému použití třetími stranami, před výměnou, převodem či likvidací systému PS4™ proveďte následující kroky.

Zálohování dat

Uložená data, snímky obrazovek a některé další soubory uložené v systémovém úložišti PS4™ podle potřeby zkopírujte do úložného zařízení USB. Podrobnosti o postupu zálohování těchto dat naleznete v části „Zálohovat a obnovit“.

Inicializace systému PS4™

Při inicializaci systému PS4™ jsou obnovena výchozí nastavení systému. Inicializace odstraní data uložená v systémovém úložišti a dále ze systému odstraní všechny uživatele a jejich data. Inicializujte systém pomocí položky  (Nastavení) > [Inicializace] > [Inicializovat systém PS4] > [Plné].

Upozornění

  • Pokud inicializujete systém, veškerá nastavení a informace uložené v systému PS4™ budou odstraněny. Tento proces nelze vrátit zpět, proto dejte pozor, abyste omylem neodstranili důležitá data. Odstraněná data nelze obnovit.
  • Během inicializace systém PS4™ nevypínejte. Mohlo by dojít k poškození systému.