Aktivovat jako váš primární systém PS4

Systém PS4™ můžete aktivovat jako svůj primární systém, a to pomocí svého účtu. Aktivace systému poskytuje tyto funkce:

 • Kdokoli používá váš primární systém PS4™, může využívat aplikace, které jste zakoupili v obchodu PlayStation™Store.
 • Kdokoli používá váš primární systém PS4™, může využívat výhody vašeho předplatného služby PlayStation®Plus.
 • Váš systém PS4™ může automaticky stahovat předem objednaný obsah nebo obsah zakoupený v aplikaci (PlayStation App).
 • K systému PS4™ se můžete připojit přes internet pomocí funkce Remote Play (Dálkový přístup) na jiném zařízení.
 • Kdokoli používá váš primární systém PS4™, může využívat motivy, které jste zakoupili v obchodu PlayStation™Store.
 • Pro každý účet můžete aktivovat pouze jeden systém PS4™.
 • Když aktivujete systém, ostatní uživatelé systému mohou používat aplikace a využívat některé výhody vašeho účtu služby PlayStation®Plus, i když tento uživatel není přihlášen.
 • Chcete-li využívat určité výhody služby PlayStation®Plus, musíte si tuto službu předplatit. Potřebujete-li podrobnější informace, navštivte webové stránky společnosti SIE pro svou zemi či region.

Aktivace systému

Systém PS4™, který použijete k prvnímu přihlášení ke službě PlayStation™Network, se automaticky aktivuje jako váš primární systém PS4™. Chcete-li aktivovat systém po prvním přihlášení, vyberte položku (Nastavení) > [Správa účtu] > [Aktivovat jako váš primární systém PS4] > [Aktivovat].

Deaktivace systému

V aktivovaném systému PS4™ vyberte položku (Nastavení) > [Správa účtu] > [Aktivovat jako váš primární systém PS4] > [Deaktivovat].

 • Před převodem či likvidací svůj systém PS4™ deaktivujte.
 • Pokud byl systém aktivován více uživateli jako jejich primární systém PS4™, deaktivujte jej pro každého uživatele.

Pokud nelze systém deaktivovat

Nelze-li systém deaktivovat, například z důvodu poruchy, nebo protože již byl systém zlikvidován, navštivte webové stránky zákaznické podpory pro svou zemi či region.
U jednotlivých typů obsahu můžete také deaktivovat všechny systémy na následujícím webu.
http://account.sonyentertainmentnetwork.com/
Vyberte položku [Deaktivovat vše] v části [Účet] > [Média a zařízení] pro typ obsahu, pro který chcete deaktivovat všechny aktivní systémy.

 • V závislosti na typu obsahu nemusí být deaktivace všech aktivních systémů na této stránce možná.
 • Tento web je dostupný pouze v určitých zemích a regionech.