Nastavení zvukového výstupu

Primární výstupní port

Systém PS4™ automaticky vybírá nejlepší formát zvuku pro připojená zařízení. Obvykle není nutné tato nastavení měnit.
Když k portu DIGITAL OUT (OPTICAL) připojíte zařízení, například zesilovač AV pro domácí kino, můžete vybrat formáty zvuku, které připojené zařízení podporuje. Chcete-li vybrat formáty zvuku, vyberte položku  (Nastavení) > [Zvuk a obrazovka] > [Nastavení zvukového výstupu] > [Primární výstupní port] > [Port DIGITAL OUT (OPTICAL)].
Toto nastavení je dostupné pouze u některých systémů PS4™.

Upozornění

Není-li výstupní formát ze systému PS4™ připojeným zařízením podporován, může dojít k poškození reproduktorů.

Formát zvuku (priorita)

Formát zvukového výstupu můžete nastavit jako prioritu pro použití ve výchozím nastavení, s výjimkou situací, kdy není podporován. Vyberte položku  (Nastavení) > [Zvuk a obrazovka] > [Nastavení zvukového výstupu] > [Formát zvuku (priorita)]. Výchozí nastavení představuje položka [Lineární PCM].

Zvukový výstup HDMI

Pokud vaše zařízení podporuje 7.1kanálový zvukový výstup, můžete zvolit tento typ zvukového výstupu.
Toto nastavení je dostupné pouze u některých systémů PS4™.