Nastavení oblasti zobrazení

Chcete-li oblast zobrazení herní obrazovky nastavit tak, aby odpovídala obrazovce televizoru, vyberte položku  (Nastavení) > [Zvuk a obrazovka] > [Nastavení oblasti zobrazení].

Toto nastavení je platné pouze pro některé aplikace.