Zařízení Bluetooth

Chcete-li automaticky vyhledat blízká zařízení Bluetooth®, vyberte položku  (Nastavení) > [Zařízení] > [Zařízení Bluetooth]. V seznamu se zobrazí spárovaná zařízení a další zařízení Bluetooth®.

Ve výsledcích vyhledávání se mohou objevit zařízení, která nejsou vaším systémem PS4™ podporována. Chcete-li získat podrobnější informace o podporovaných zařízeních, navštivte webové stránky zákaznické podpory pro svou zemi či region.

Obrazovka nastavení zařízení Bluetooth. Označeno písmenem A.

A )
Stav připojení
Zobrazuje se stav připojení zařízení Bluetooth®.
Svítí Připojeno
Nesvítí Nepřipojeno

Párování zařízení Bluetooth®

Chcete-li připojit zařízení Bluetooth®, nejprve je nutné toto zařízení Bluetooth® spárovat se systémem.
Vyberte zařízení Bluetooth®, které chcete připojit, a zadáním přístupového kódu dokončete proces párování. Některá zařízení přístupový kód nevyžadují. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

  • Některá zařízení, například ovladač či pohybový ovladač, je nutné spárovat jejich připojením pomocí kabelu USB.
  • Pokud překročíte maximální počet zařízení Bluetooth®, která lze spárovat, zrušte registraci veškerých nepotřebných zařízení v seznamu spárovaných zařízení. Vyberte zařízení, jehož registraci chcete zrušit, stiskněte tlačítko OPTIONS a vyberte položku [Zapomenout zařízení].
  • Podrobnosti o použití zařízení Bluetooth® naleznete v pokynech dodaných společně s tímto zařízením.

Připojení zařízení Bluetooth®

Vyberte zařízení Bluetooth®, které chcete připojit, a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Počet zařízení Bluetooth®, která lze připojit současně, se u jednotlivých typů zařízení liší.