Audio zařízení

Chcete-li nakonfigurovat nastavení připojeného audio zařízení, například sluchátek s mikrofonem, vyberte položku  (Nastavení) > [Zařízení] > [Audio zařízení].

Vstupní zařízení

Vyberte zvukové vstupní zařízení, které chcete použít.

Výstupní zařízení

Vyberte zvukové výstupní zařízení, které chcete použít.

Upravit hlasitost mikrofonu

Upravte úroveň zvukového vstupu sluchátek s mikrofonem nebo USB mikrofonu pro chatování a vysílání.
Pokud používáte funkci rozpoznávání řeči, toto nastavení je zakázáno.

Ovládání hlasitosti (sluchátka)

Upravte hlasitost pomocí tlačítka doleva nebo tlačítka doprava na ovladači.

Výstup pro sluchátka

Nakonfigurujte nastavení výstupu do sluchátek s mikrofonem nebo jiného zvukového zařízení. Můžete také určit, zda bude do zařízení přenášen veškerý zvuk, nebo pouze zvuk chatu. Výchozí nastavení představuje položka [Zvuk chatu].

Hlasitost šumu

Upravte hlasitost svého hlasu, když jej slyšíte ze sluchátek s mikrofonem. Toto nastavení není dostupné u všech sluchátek s mikrofonem.

Automaticky přepínat výstupní zařízení

Zaškrtnutím tohoto políčka se budou automaticky přepínat výstupní zařízení při připojení audiozařízení, jako například sluchátka s mikrofonem. Chcete-li tuto funkci zakázat, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

Upozornění

  • Poslech zvuku při vysoké hlasitosti může mít škodlivý vliv na váš sluch.
  • Pokud zpočátku nastavíte příliš vysokou hlasitost, nečekané hlasité zvuky vám mohou poškodit sluch.