Data uložená v online úložišti

Každý uživatel systému PS4™ může spravovat data uložená v online úložišti. Vyberte položku  (Nastavení) > [Správa dat ukládaných aplikacemi] > [Data uložená v online úložišti].
Chcete-li tuto funkci použít, musíte být předplatiteli služby PlayStation®Plus.

Stáhnout do systémového úložiště

Tato funkce umožňuje stáhnout data uložená v online úložišti do konzole PS5™ nebo jiného systému PS4™.
U každé hry můžete vybrat uložená data, která chcete stáhnout.

Uložená data také můžete stáhnout na domovské obrazovce. Zvýrazněte požadovanou hru, stiskněte tlačítko OPTIONS a vyberte položku [Nahrát/stáhnout uložená data].

Odstranit

Pomocí této funkce můžete odstranit data uložená v online úložišti. U každé hry můžete vybrat uložená data, která chcete odstranit.