Data uložená v systémovém úložišti

Každý uživatel může spravovat data uložená v systémovém úložišti PS4™. Vyberte položku  (Nastavení) > [Správa dat ukládaných aplikacemi] > [Data uložená v systémovém úložišti].

Nahrát do online úložiště

Chcete-li uložená data nahrát do online úložiště, vyberte příslušná uložená data a vyberte položku [Nahrát]. Když uložíte data do online úložiště, můžete tato data poté stáhnout do jiného systému PS4™ a pokračovat v hraní hry.
Chcete-li tuto funkci použít, musíte být předplatiteli služby PlayStation®Plus.

  • Uložená data také můžete nahrát z domovské obrazovky. Zvýrazněte požadovanou hru, stiskněte tlačítko OPTIONS a vyberte položku [Nahrát/stáhnout uložená data].
  • Lze také použít funkci automatického nahrávání. Podrobnosti naleznete v části „Automaticky nahrát“.
  • Do online úložiště můžete umístit až 1000 položek uložených dat.
  • Chcete-li zobrazit průběh nahrávání, vyberte na obrazovce funkcí položku  (Oznámení).

Kopírovat do úložného zařízení USB

Jako zálohu můžete uložená data zkopírovat do úložného zařízení USB připojeného k systému PS4™. Chcete-li pokračovat v hraní hry, zkopírujte uložená data z úložného zařízení USB do jiného systému PS4™.
U každé hry můžete vybrat uložená data, která chcete kopírovat.

  • Chcete-li tuto funkci používat, je nutné, abyste se alespoň jednou přihlásili ke službě PlayStation™Network.
  • Jsou podporována naformátovaná úložná zařízení USB se souborovým systémem FAT a exFAT.
  • Úložné zařízení USB zcela zasuňte do portu USB. Některá zařízení nejsou kompatibilní z důvodu tvaru nebo konstrukce.

Odstranit

Pomocí této funkce můžete odstranit uložená data ze systémového úložiště PS4™. U každé hry můžete vybrat uložená data, která chcete odstranit.