Datum a čas

Chcete-li nastavit datum a čas, případně formát jejich zobrazení, vyberte položku  (Nastavení) > [Datum a čas].

Nastavení data a času

Nastavit ručně

Ručně nastavte rok, měsíc, den, hodinu a minutu (a odpolední nebo dopolední čas, pokud používáte 12 hodinový formát). Hodiny se spustí od nastavené minuty, a to s počtem 0 sekund.

Nastavit pomocí internetu

Zaškrtnete-li políčko u položky [Nastavit automaticky], informace o datu a čase se automaticky získají z internetu a nastaví, když se přihlásíte ke službě PlayStation™Network. Pokud chcete datum a čas nastavit ihned, vyberte položku [Nastavit nyní].

Časové pásmo

Nastavte časové pásmo, které bude základem pro zobrazení data a času.
Když vyberete časové pásmo, aktuálně nastavené datum a čas se změní podle vybraného časového pásma.

Automaticky upravit letní a zimní čas

Systém PS4™ automaticky upraví letní a zimní čas. Chcete-li tuto funkci zakázat, zrušte zaškrtnutí políčka u položky [Automaticky upravit letní a zimní čas].
Toto nastavení je dostupné pouze v případě, že region nastavený v položce [Časové pásmo] používá zimní a letní čas.

Formát data

Nastavte, v jakém pořadí se rok, měsíc a den zobrazí na obrazovce.

Formát času

Nastavte, v jakém formátu se čas zobrazí na obrazovce (12 hodinový nebo 24 hodinový formát zobrazení).