Nastavení přehrávání videa

Chcete-li nakonfigurovat výchozí nastavení výstupu a jazyka pro videa, vyberte položku  (Nastavení) > [Nastavení přehrávání videa].

Výstup při 1080p/24 Hz

Nakonfigurujte nastavení výstupu videa.
Výchozí nastavení představuje položka [Automaticky]. Formát se automaticky změní tak, aby odpovídal používanému televizoru.

  • Váš televizor a AV přijímač musí podporovat formát videa 1080p/24 Hz. Podrobnější informace naleznete v pokynech dodaných s používaným zařízením.
  • Přehrávané video musí podporovat formát videa 1080p/24 Hz. Obecně platí, že komerčně dostupný software videa BD-ROM, který jako režim záznamu uvádí „1080p“ (například na obalu softwaru), je zaznamenán ve formátu videa 1080p/24 Hz.
  • Pokud se video nezobrazuje správně a je vybrána možnost [Automaticky], změňte toto nastavení výstupu na možnost [Vypnuto].

Jazyk

Zvolte, které jazyky zvuku a titulků budou upřednostněny při přehrávání videa.

Správa dat Blu-ray Disc™

Do systému PS4™ mohou být ukládána určitá data týkající se některých videí na discích Blu-ray Disc. Zkontrolujte, zda jsou v systému PS4™ uložena jakákoli data týkající se videí na discích Blu-ray Disc.

Chcete-li tato data ze systému odstranit, stiskněte na obrazovce seznamu dat tlačítko OPTIONS a vyberte položku [Odstranit]. Pokud při přehrávání disků BD není v systémovém úložišti dostatek místa, odstraňte data.

Povolit připojení k internetu pro funkci BD-LIVE

Povolí připojení disků Blu-ray Disc k internetu během přehrávání.
Zaškrtněte toto políčko, chcete-li povolit připojení k internetu. Toto nastavení je dostupné pouze pro disky BD profil 2.0 (BD-Live).