Správa rodiny

Když nastavíte rodinu, můžete do ní přidat děti a další hráče. Rodičovskou kontrolu můžete přizpůsobit pro jednotlivé děti.
Mezi členy rodiny patří následující.

 • Správce rodiny
  Když vytvoříte rodinu, jste správcem rodiny. Jako správce rodiny můžete přidávat a spravovat členy rodiny a nastavovat rodičovskou kontrolu. Chcete-li vytvořit rodinu, musíte být dospělý.
 • Rodič/Opatrovník
  Jako rodič nebo opatrovník můžete nastavit rodičovskou kontrolu. Správce rodiny může určit dalšího dospělého člena rodiny jako rodiče nebo opatrovníka.
 • Členové rodiny
  Libovolný uživatel přidaný do rodiny je členem rodiny.

Nastavení rodiny

Můžete nastavit novou rodinu nebo se připojit do rodiny, která již existuje.
Vyberte položku (Nastavení) > [Rodičovská kontrola / správa rodiny] > [Správa rodiny] a pak postupujte podle pokynů na obrazovce a zadejte přihlašovací informace.

 • Uživatel může být pouze v jedné rodině.
 • Děti se automaticky přidají do rodiny dospělého, který vytvoří jejich uživatelské účty. Děti nelze z rodiny odebrat, takže dávejte pozor, abyste uživatelské účty dětí vytvářeli u dospělého, který chce být správcem rodiny.

Nastavení nové rodiny

Vyberte položku [Konfigurovat nyní] nebo [Konfigurujte vaši vlastní rodinu] a pak postupujte podle pokynů na obrazovce a přidejte členy rodiny.
Členy rodiny můžete přidat jedním z následujících způsobů.

 • Odešlete hráči žádost o připojení do rodiny.
 • Vytvořte nového uživatele.

Připojení ke stávající rodině

K připojení ke stávající rodině potřebujete žádost o připojení do rodiny od správce rodiny. Když obdržíte žádost o připojení do rodiny, vyberte rodinu, ke které se chcete připojit, z položky [Přijaté žádosti o připojení do rodiny].

Co může dělat správce rodiny

Vyberte položku (Nastavení) > [Rodičovská kontrola / správa rodiny] > [Správa rodiny] a pak postupujte podle pokynů na obrazovce a zadejte své přihlašovací informace.

Přidat člena rodiny

Vyberte položku [Přidat člena rodiny] a pak odešlete žádost o připojení do rodiny dalšímu hráči nebo vytvořte nového uživatele.

Přidělení rodiče/opatrovníka

Vyberte dospělého člena rodiny, kterého chcete přidělit, a pak zaškrtněte políčko [Rodič/Opatrovník].

Odebrat z vaší rodiny

Odebrání člena rodiny, který je rodič nebo opatrovník, odstraní také jeho schopnost nastavit rodičovskou kontrolu. Toto nastavení je dostupné, pouze pokud je zvolen dospělý člen rodiny.

Rodičovská kontrola

Kromě správce rodiny mohou spravovat nastavení rodičovských kontrol i rodiče nebo opatrovníci. Toto nastavení je dostupné, pouze pokud je zvolen dětský člen rodiny. Podrobnosti naleznete v části „Informace o omezeních“.

Reset hesla

Změňte heslo, které vaše dítě používá k přihlášení ke službě PlayStation™Network. Toto nastavení je dostupné, pouze pokud je zvolen dětský člen rodiny.

Připojování ke službě PlayStation Network

Dítěti můžete dát souhlas s přístupem do služby PlayStation™Network.
I když nejdříve vyberete možnost [Povoleno], můžete toto nastavení změnit na [Není povoleno], než se vaše dítě poprvé přihlásí ke službě PlayStation™Network. Toto nastavení je dostupné, pouze pokud je vybrán dětský člen rodiny, který se nikdy nepřihlásil ke službě PlayStation™Network.

Odstranit profil uživatele

Pokud odstraníte uživatelský profil, budou ze systému PS4™ rovněž odstraněna data spravovaná tímto uživatelem, jako například uložená data, snímky obrazovky a videoklipy. Toto nastavení je dostupné pouze v případě, když je vybrán člen rodiny, který se dosud nikdy nepřihlásil ke službě PlayStation™Network.

Co mohou členové rodiny dělat

Vyberte položku (Nastavení) > [Rodičovská kontrola / správa rodiny] > [Správa rodiny] a pak postupujte podle pokynů na obrazovce a zadejte své přihlašovací informace.

Informace o členovi rodiny

Zobrazte si informace o účtu člena rodiny. Pokud se již člen rodiny dříve přihlásil ke službě PlayStation™Network, můžete si zobrazit informace jako přihlašovací ID člena rodiny.

Opustit rodinu

Po opuštění aktuální rodiny si můžete vytvořit vlastní nebo se připojit k jiné. Toto nastavení je k dispozici pouze v případě, že dospělí členové rodiny vyberou sami sebe.

Správci rodiny a nezletilí členové rodiny nemohou rodinu opustit.