Informace o omezeních

Jste-li rodič nebo opatrovník, můžete pro omezení přístupu dětí k některému obsahu či funkcím v systému PS4™ využívat funkci rodičovské kontroly.
Chcete-li nastavit rodičovskou kontrolu, budete potřebovat účet pro dospělé a budete muset nastavit rodinu. Viz pokyny níže.

Vytvoření účtu pro dospělé

Rodiče nebo opatrovníci, kteří již mají účet

Pokračujte na „Přidání dítěte do vaší rodiny“.

Rodiče nebo opatrovníci, kteří ještě nemají účet

Nejprve si musíte vytvořit účet pro dospělé. Po vytvoření účtu se zobrazí zpráva s dotazem, zda chcete nastavit rodinu. Vyberte položku [Konfigurovat nyní] a pak pokračujte krokem 3 „Přidání dítěte do vaší rodiny“.

  • Podrobnosti o vytváření účtů naleznete v části „Přihlaste se do služby PlayStation Network“.
  • Dospělý uživatel, který nastaví rodinu, je správcem rodiny. Správce rodiny může přidávat a odebírat členy rodiny. Podrobnosti o rodinách naleznete v části „Správa rodiny“.

Přidání dítěte do vaší rodiny

Jako správce rodiny můžete přidat dítě do vaší rodiny.

1.
Vyberte položku (Nastavení) > [Rodičovská kontrola / správa rodiny] > [Správa rodiny] a pak postupujte podle pokynů na obrazovce a zadejte své přihlašovací informace.
2.
Vyberte položku [Přidat člena rodiny].
3.
Vyberte položku [Vytvořit uživatele] a pak postupujte podle pokynů na obrazovce.
Na obrazovce rodičovské kontroly můžete nastavit omezení pro jednotlivé děti. Podrobnosti naleznete v části „Nastavení rodičovské kontroly“.
Když přidáte své děti jako členy rodiny, budou přidány na seznam uživatelů vašeho systému PS4™.
  • Dítě, které má povolení se připojit ke službě PlayStation™Network může po přihlášení do systému PS4™ dokončit vytvoření účtu samo.
  • Chcete-li později zobrazit nebo změnit nastavení rodičovské kontroly, nebo chcete-li přidat další členy rodiny, vyberte položku (Nastavení) > [Rodičovská kontrola / správa rodiny] > [Správa rodiny].

Nastavení rodičovské kontroly

Rodičovská kontrola zahrnuje nastavení pro váš systém PS4™ a nastavení pro jednotlivé děti.
Nastavení systému PS4™ se vztahuje na všechny uživatele přihlašující se do vašeho systému PS4™. Podrobnosti naleznete v části „Systémová omezení PS4“.
Rodičovskou kontrolu pro jednotlivé děti lze nastavit při přidání dítěte jako člena rodiny. Podrobnosti o dostupném nastavení naleznete v následujícím textu.

Další omezení

Následující nastavení doporučujeme, pokud vy a vaše rodina používáte systém PS4™.

Zablokovat jiného člena rodiny, aby se nemohl přihlásit jako vy

Chcete-li zajistit, aby se děti nemohly k systému PS4™ přihlašovat pomocí účtu rodiče nebo opatrovníka, nastavte přihlašovací přístupový kód. Přihlaste se do účtu, u kterého chcete nastavit přihlašovací přístupový kód, a pak vyberte položku (Nastavení) > [Nastavení přihlášení] > [Správa přihlašovacího přístupového kódu].

Zablokování vytvoření nového uživatele a přihlášení hosta

Chcete-li přihlášení do systému PS4™ povolit pouze stávajícím uživatelům, vyberte položku (Nastavení) > [Rodičovská kontrola / správa rodiny] > [Systémová omezení PS4] > [Vytvoření nového uživatele a přihlášení hosta].