Shromažďování údajů/Zdraví a bezpečnost

Chcete-li zobrazit rady týkající se nakládání s daty nebo zdraví a bezpečnosti, vyberte položku (Nastavení) > [Shromažďování údajů/Zdraví a bezpečnost]. Dostupné informace se liší podle země a oblasti.

V některých zemích nebo regionech se tato část nazývá [Data zařízení / zdraví a bezpečnost].