Přístupnost

Chcete-li nakonfigurovat funkce přístupnosti, například přiřazení tlačítek ovladače nebo přiblížení, vyberte položku  (Nastavení) > [Přístupnost].

Některá nastavení přístupnosti lze použít pouze na určité funkce nebo určité obrazovky. Je také možné, že se nastavení nepoužijí na snímky obrazovek a videoklipy, případně na obrázky zobrazené ve vysílání.

Převod textu na řeč

Funkci převodu textu na řeč lze použít k poslechu textu na obrazovce nebo kontextových informací. Chcete-li nakonfigurovat nastavení hlasitosti a rychlosti čtení, vyberte položku [Povolit převod textu na řeč].

  • Tato funkce je dostupná pouze u systémů PS4™ prodávaných v některých zemích či regionech.
  • Funkce převodu textu na řeč je dostupná pouze tehdy, je-li jazyk systému nastaven na možnost [English (United States)].

Přiblížit

Chcete-li povolit funkci Přiblížení, zaškrtněte políčko [Povolit přiblížení]. Během přiblížení můžete pouze přesouvat zvětšenou oblast, nebo zrušit přiblížení.
Tuto funkci může povolit každý uživatel.

Přiblížení Stiskněte současně tlačítko PS a tlačítko čtverec.
Přesun zvětšené oblasti Použijte směrová tlačítka, levou páčku nebo pravou páčku.
Zrušení přiblížení Stiskněte tlačítko kolečko nebo tlačítko PS.

Obrátit barvy

Obrátí barvy obrazovky.

Jsou-li obráceny barvy obrazovky, šetřič obrazovky se nespustí.

Větší text

Zvětší text.

Tučný text

Změní písmo na tučné.

Vysoký kontrast

Zvýší kontrast obrazovky.

Skryté titulky

Systém PS4™ může zobrazit skryté titulky. Tvorba skrytých titulků je jednou z forem vytváření titulků, která mluvené části videoobsahu zobrazuje jako text. Hudba a zvukové efekty jsou rovněž popsány. Toto nastavení je dostupné pouze u obsahu, který obsahuje skryté titulky.
Chcete-li otevřít obrazovku Nastavení skrytých titulků, kde můžete nakonfigurovat velikost textu, barvu pozadí a další nastavení, vyberte položku [Zobrazit skryté titulky]. Chcete-li tuto konfiguraci provést, je nutné zrušit zaškrtnutí výchozích nastavení.

  • Chcete-li zobrazit skryté titulky, během přehrávání disku BD nebo DVD stiskněte tlačítko OPTIONS a vyberte položku [Skryté titulky].
  • Podrobnosti o sledování videí pomocí služby PlayStation™Video naleznete v části „Přehrávání videa ze služby PlayStation™Video“.

Přiřazení tlačítek

Chcete-li změnit přiřazení tlačítek ovladače, vyberte položku [Povolit vlastní přiřazení tlačítek]. Vyberte položku [Vlastní přiřazení tlačítek] a poté vyberte tlačítko, které chcete změnit.
Toto nastavení lze nakonfigurovat u každého uživatele.

Rychlost automatického posouvání

Nastavte rychlost automatického posouvání obrazovky.

Prodleva stisknutí a podržení

Nastavte prodlevu stisknutí a podržení pro tlačítko PS nebo tlačítko SHARE.

Přidat do rychlé nabídky

Přidejte některá nastavení přístupnosti do rychlé nabídky. Když budete chtít tato nastavení změnit, budete k nim mít snadný přístup z rychlé nabídky.