Upozornění k duševnímu vlastnictví

Chcete-li zobrazit upozornění k duševnímu vlastnictví týkající se systému PS4™, vyberte položku  (Nastavení) > [Systém] > [Upozornění k duševnímu vlastnictví].