Historie chyb

Chcete-li zobrazit historii chyb, například selhání při stahování či selhání připojení k internetu, vyberte položku  (Nastavení) > [Systém] > [Historie chyb].
Vyberete-li ze seznamu položku, zobrazí se podrobnosti chyby. Některé položky mohou zahrnovat informace týkající se odstranění problému.

V historii chyb se zobrazí pouze 100 posledních položek.