Zobrazit stav připojení

Zkontrolujte stav připojení k internetu a aktuální nastavení sítě. Vyberte položku  (Nastavení) > [Síť] > [Zobrazit stav připojení].