Zobrazit stav služeb PlayStation Network

Chcete-li zobrazit stav služeb PlayStation™Network, vyberte položku  (Nastavení) > [Síť] > [Zobrazit stav služeb PlayStation Network].