Povolit funkci Remote Play

Pomocí tohoto nastavení můžete ve svém systému PS4™ povolit funkci Remote Play (Dálkový přístup).
Chcete-li funkci deaktivovat, zrušte zaškrtnutí políčka u položky (Nastavení) > [Nastavení připojení funkce Remote Play] > [Povolit funkci Remote Play].

  • Podrobnosti o funkci Remote Play naleznete na webových stránkách PS Remote Play.
    https://remoteplay.dl.playstation.net/remoteplay/
  • Toto nastavení se použije pro všechny uživatele systému PS4™. Pomocí funkce Remote Play (Dálkový přístup) se také můžete připojit, zatímco jsou k systému PS4™ přihlášeni jiní uživatelé.
  • Když používáte funkci Remote Play (Dálkový přístup), připojené zařízení zobrazuje tutéž obrazovku jako systém PS4™. Chcete-li zobrazit domovskou obrazovku, je nutné stisknout tlačítko PS.

Připojovat se přímo se zařízením PS Vita/PS TV

Pokud povolíte tuto funkci, systém PS Vita nebo PS TV se může k systému PS4™ připojit bez použití sítě Wi-Fi.