Přidat zařízení

Pokusíte-li se použít funkci Remote Play (Dálkový přístup) a bude-li nutné provést registraci zařízení, na připojeném zařízení se otevře průvodce s pokyny pro registraci zařízení. V systému PS4™ vyberte položku (Nastavení) > [Nastavení připojení funkce Remote Play] > [Přidat zařízení] a v připojeném zařízení zadejte kód, který se zobrazí v systému PS4™.