Obnovit výchozí nastavení

Chcete-li obnovit výchozí nastavení systémového softwaru, vyberte položku  (Nastavení) > [Inicializace] > [Obnovit výchozí nastavení] a pak postupujte podle pokynů na obrazovce.

Upozornění

  • Obnovení nelze vrátit zpět.
  • Během operace obnovení systém PS4™ nevypínejte. Mohlo by dojít k poškození systému.
  • Tuto funkci nelze použít k obnovení předchozí verze systémového softwaru.