Inicializovat systém PS4

Při inicializaci systému PS4™ jsou obnovena výchozí nastavení systému. Inicializace odstraní data uložená v systémovém úložišti a dále ze systému odstraní všechny uživatele a jejich data. Vyberte položku  (Nastavení) > [Inicializace] > [Inicializovat systém PS4] a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Nebudou odstraněna data z úložných zařízení USB, která jsou připojena k systému PS4™.

Upozornění

  • Pokud inicializujete systémový software, veškerá nastavení a informace uložené v systému PS4™ budou odstraněny. Toto nelze vrátit zpět, a proto je nutné dbát na to, abyste omylem neodstranili žádná důležitá data. Odstraněná data nelze obnovit.
  • Během inicializace systém PS4™ nevypínejte. Mohlo by dojít k poškození systému.