Přihlásit/Odhlásit

Přihlásit

1.
Vyberte položku (Nastavení) > [Správa účtu] > [Přihlásit].
2.
Zadejte přihlašovací ID a heslo a vyberte položku [Přihlásit].

Po přihlášení zůstanete přihlášeni, dokud se ručně neodhlásíte.

Odhlásit

Chcete-li se odhlásit ručně, vyberte položku (Nastavení) > [Správa účtu] > [Odhlásit].