Přihlaste se do služby PlayStation Network

Chcete-li se přihlásit ke službě PlayStation™Network, vyberte položku (Nastavení) > [Správa účtu] > [Přihlaste se do služby PlayStation Network].
Podrobnosti týkající se služby PlayStation™Network naleznete v části „PlayStation™Network“.

  • Služba PlayStation™Network je k dispozici pouze v určitých zemích či regionech a v určitých jazycích. Potřebujete-li podrobnější informace, navštivte webové stránky zákaznické podpory pro svou zemi či region.
  • Po přihlášení zůstanete přihlášeni, dokud se ručně neodhlásíte.
  • Po prvním přihlášení ke službě PlayStation™Network se zobrazené uživatelské jméno změní na skutečné jméno registrované pro váš účet.

Použití účtu vytvořeného v jiném zařízení

Můžete použít účet vytvořený na webu nebo v zařízení, jako je systém PS Vita.
Je nutné zadat přihlašovací ID (e-mailová adresa) a heslo a poté vybrat položku [Přihlásit].

Vytvoření nového účtu

Vyberte položku [Nově ve službě PlayStation™Network? Vytvořte si účet], postupujte podle pokynů na obrazovce a vytvořte nový účet.