Přehrávání videa ze služby PlayStation™Video

Služba PlayStation™Video je služba streamování videa sítě PlayStation™Network. Chcete-li si zapůjčit nebo koupit videa ve službě PlayStation™Video, navštivte obchod PlayStation™Store.

1.
V oblasti obsahu vyberte položku  (PlayStation Store).
2.
Vyberte obsah, který chcete zhlédnout, a pak vyberte položku [Koupit] nebo [Zapůjčit].
3.
Vyberte položku [Pokračovat do pokladny] a pak vyberte položku [Potvrdit nákup].
Chcete-li si zapůjčit nebo koupit obsah, je nutné doplnit finanční prostředky do peněženky. Podrobnosti naleznete v části „Informace o účtu“.
4.
Vyberte položku [Přehrát].
Chcete-li sledovat obsah později, vyberte v oblasti obsahu položku  (PlayStation™Video – moje videa) a pak vyberte obsah, který chcete přehrát.
  • Zobrazená tlačítka a požadované kroky se liší podle typu obsahu.
  • Služba PlayStation™Video a obchod PlayStation™Store jsou dostupné pouze v určitých zemích či regionech a v určitých jazycích. Poskytované typy obsahu a služeb se rovněž liší podle země/regionu bydliště. Potřebujete-li podrobnější informace, navštivte webové stránky zákaznické podpory pro svou zemi či region.
  • V závislosti na prostředí sítě, kterou používáte, může být kvalita videa nízká.

Základní funkce přehrávání

Pozastavit/Hrát Stiskněte tlačítko křížek.
Rychle vzad/Rychle vpřed Stiskněte tlačítko L2 nebo tlačítko R2.
Rychlost se změní při každém stisknutí tlačítka.
Vyhledání scény Stiskněte tlačítko doleva nebo tlačítko doprava.
Chcete-li změnit interval, stiskněte tlačítko nahoru nebo tlačítko dolů.
Hrát od začátku Stiskněte tlačítko L1.
Další epizoda Stiskněte tlačítko R1.
Přehrajte předchozí nebo další epizodu.
Nastavení Stiskněte tlačítko OPTIONS.
Změňte nastavení titulků a zvuku.
Zastavit Stiskněte tlačítko kolečko.
  • Zobrazené položky a dostupné funkce se liší podle typu obsahu.
  • Chcete-li zobrazit skryté titulky (titulky), pokud jsou k dispozici, stiskněte tlačítko OPTIONS a vyberte položku [Titulky]. Chcete-li vybrat velikost textu či barvu pozadí a nakonfigurovat další nastavení, vyberte položku  (Skryté titulky).