Podporované formáty disků

Vložte disk a poté v oblasti obsahu vyberte obsah. Předtím, než budete moci přehrávat disky BD a DVD, musí systém PS4™ prostřednictvím internetu jednou aktivovat funkci přehrávání disků. Po zapnutí této funkce se váš systém PS4™ nemusí připojovat k internetu, aby přehrál disky BD nebo DVD.

 • Blu-ray Disc
  • BD-ROM*1
  • BD-R/RE (BDAV, BDMV)
 • DVD
  • DVD-ROM
  • DVD-R/RW*2 (režim videa, režim virtuální reality*3)
  • DVD+R/RW*2
*1
Jsou podporovány hybridní disky.
*2
Je podporován formát AVCHD.
*3
Je podporován formát CPRM.
 • Není podporováno přehrávání následujících typů disků.
  • CD
  • BD-RE ver. 1.0
  • BD-R/RE XL
  • Disky DVD, které nebyly ukončeny (uzavřeny)
 • Tyto disky nepoužívejte. Mohlo by dojít k poškození systému.
  • Disky o průměru 8 cm
  • Jiné než kruhové disky, například disky ve tvaru vizitky, hvězdy či srdce
  • Disky, které jsou popraskané či deformované, nebo disky, které byly opraveny
 • Disky DualDisc mají jednu stranu odpovídající standardu DVD a druhou stranu, která obsahuje pouze zvukovou stopu. Stranu se zvukovou stopou nelze v systému PS4™ přehrát.
 • Chcete-li trvale přehrávat disky BD chráněné autorskými právy, pravděpodobně bude nutné průběžně obnovovat šifrovací klíč AACS (Advanced Access Content System). Šifrovací klíč se obnoví automaticky, když se systém PS4™ připojí k internetu.
 • Některé disky nemusí být možné přehrát v důsledku poškrábání, zaprášení, kvality záznamu nebo vlastností záznamového zařízení.
 • V ojedinělých případech se může stát, že disky DVD, BD či další média nelze v systému PS4™ přehrát správně. Toto je převážně způsobeno odchylkami ve výrobním procesu a kódování softwaru.