Používání přepisu chatu

Pokud jste v partě, můžete funkci (PS4 Second Screen) používat k následujícím účelům:

  • Zobrazit hlasový chat party jako text v chytrém telefonu nebo jiném mobilním zařízení.
  • Zadat v chytrém telefonu nebo jiném mobilním zařízení text, který se nahlas přečte ostatním členům party.

Tyto funkce jsou dostupné v systémech PS4™ prodávaných pouze v určitých zemích nebo oblastech a podporována je pouze angličtina.

Nastavení

Stáhněte si aplikaci (PS4 Second Screen) z obchodu Google Play™ nebo App Store do svého chytrého telefonu nebo jiného mobilního zařízení a zaregistrujte zařízení v systému PS4™. Podrobnosti o registraci najdete v části „Nastavení připojení mobilní aplikace“.

Spuštění přepisu chatu

Když jste v partě, proveďte v chytrém telefonu nebo jiném mobilním zařízení následující kroky.

1.
Připojte se ke stejné síti jako váš systém PS4™.
2.
Spusťte aplikaci (PS4 Second Screen).
Pokud je zařízení zaregistrováno v několika systémech PS4™, vyberte ten, ke kterému se chcete připojit.
3.
Vyberte položku (Druhá obrazovka).
4.
Vyberte položku (Parta).
Když promluví jiný člen party, na obrazovce se řeč zobrazí jako text. Když zadáte text a stisknete tlačítko [Odeslat], systém PS4™ ostatním hráčům text přečte nahlas.
  • V části (Nastavení) > [Typ hlasu (PS4)] si můžete vybrat typ hlasu, jakým bude systém PS4™ mluvit k ostatním hráčům v partě.
  • Když se do party v systému PS4™ připojí několik hráčů, na text se převede pouze hlas prvního připojeného hráče.