Settings Parental Controls (Rodičovský zámek)

Rodiče nebo opatrovníci mohou ovládat přehrávání obsahu a využívání funkcí systému PS Vita.

Nastavení přístupového kódu

Nejprve je nutné nastavit heslo nazývané přístupový kód. Přístupový kód je nutné zadat při nastavování rodičovského zámku a při jeho jakékoli změně.
Po vyzvání k zadání přístupového kódu zadejte čtyřciferné číslo a klepněte na tlačítko [OK].

Pokud přístupový kód zapomenete, bude nutné systém PS Vita obnovit. Nakládejte s přístupovým kódem opatrně. Nezapomeňte jej a neumožněte jej získat třetím stranám.

Obsah

Rodiče nebo opatrovníci mohou omezit spouštění aplikací nebo přehrávání obsahu, například video obsahu, pomocí omezení rodičovského zámku.
Navíc k možnosti [Off] [Vypnuto], lze nastavit jedenáct úrovní. Omezení bude přísnější při nastavení nižších čísel. Hodnota [9] představuje výchozí nastavení.
Rozhodnutí o tom, zda se aplikace spustí nebo lze přehrát obsah, se provádí kombinací nastavené úrovně systému PS Vita a úrovně nastavené v aplikaci nebo přehrávaném obsahu.

Chcete-li změnit nastavení na přísnější úroveň, je nutné uzavřít všechny používané aplikace.

Ověření úrovně omezení aplikace

1.
Klepněte a přidržte prst na výchozí obrazovce.
Výchozí obrazovka přejde do režimu úprav.
2.
Klepněte na ikonu aplikace a pak klepněte na položku [Information] [Informace].
V aplikaci s omezením rodičovského zámku se úroveň omezení zobrazí v poli [Parental Controls] [Rodičovský zámek].‎

Ověření úrovně omezení obsahu

1.
V aplikaci (Video) vyberte obsah na seznamu, který chcete ověřit a klepněte na ikonu (Options) (Volby).
2.
Klepněte na tlačítko [Delete] [Odstranit].
Obrazovka přejde do režimu úprav seznamu.
3.
Klepněte na ikonu (Information) (Informace).
V obsahu s omezením rodičovského zámku se úroveň omezení zobrazí v poli [Parental Controls] [Rodičovský zámek].‎

Prohlížeč

Tato volba umožňuje rodičům nebo opatrovníkům nastavit, zda se má aplikace (Browser) (Prohlížeč) spustit.

Chcete-li změnit nastavení, je nutné zavřít všechny používané aplikace.

Údaje o poloze

Rodiče nebo opatrovníci mohou nastavit, zda povolit používání údajů o poloze.

Změna přístupového kódu

Zadejte aktuální přístupový kód a pak zadejte nový přístupový kód. Pro ověření je nutné zadat nový kód dvakrát.

Zpět do horní části stránky