Om XMB™ > Brug af tastaturet

Brug af tastaturet

Tastaturet vises automatisk, når der skal indtastes tekst. Instruktionerne nedenfor er baseret på et engelsk tastatur. Yderligere oplysninger om brug af tastaturer for andre sprog findes i brugervejledningen for det respektive sprog.

Tastaturskærm. Mærket 1 til 6 startende fra øverst til venstre.

(1)

Markør

(2)

Tekstindtastningsfelt

(3)

Viser prædikativ tekst

(4)

Betjeningstaster

(5)

Viser, at prædikativ tekst er slået til.

(6)

Viser inputtilstand


Oversigt over taster

Tilgængelige taster afhænger af inputtilstand og andre forhold.

Indsæt symbol eller emoticon Vælg denne tast for at indsætte et symbol eller emoticon.
Skift tegntype Vælg en af disse taster for at skifte mellem store og små bogstaver.
Flyt markøren Vælg en af disse taster for at flytte markøren.
Slet Vælg denne tast for at slette det tegn, der står til venstre for markøren.
Mellemrum Vælg denne tast for at indsætte et mellemrum.
Linjedeling Vælg denne tast for at indsætte et linjeskift.
Kopier eller indsæt tekst Kopier eller indsæt tekst
Skift tastatur Vælg denne tast for at få vist et minitastatur.
Input-tilstand Vælg denne tast for at skifte inputtilstand.
Enter Vælg denne tast for at bekræfte skrevne tegn. Tasten bruges også til at lukke tastaturet.

Indtastning af tegn

Med prædikativ tekst kan du indtaste de første bogstaver af et ord, hvorefter du får vist en liste over almindelige ord, der starter med de pågældende bogstaver. Du kan derefter vælge det ønskede ord med piletasterne. Når du er færdig med at indtaste tekst, skal du vælge "Enter" for at lukke tastaturet.

Tips

  • Ikke alle inputtilstande understøtter brug af emoticons.
  • Sprogene, du kan bruge til tekstindtastning, er de understøttede systemsprog. Hvis systemsproget f.eks. er indstillet til fransk, kan du indtaste tekst på fransk. Systemsproget kan angives under (Indstillinger) > (Systemindstillinger) > [Systemsprog].
  • Du kan rydde hele tekstfeltet ved at trykke firkant og L1-tasten ned samtidig.

Brug af et tilsluttet tastatur

Du kan indtaste tekst med et USB-tastatur eller et Bluetooth®-kompatibelt tastatur (begge sælges separat). Du kan bruge det tilsluttede tastatur ved at trykke på en vilkårlig tast på tastaturet, når skærmen til tekstindtastning vises.

Tips

  • Yderligere oplysninger om tilslutning af et Bluetooth®-kompatibelt tastatur findes under (Indstillinger) > (Tilbehørsindstillinger) > [Administrer Bluetooth® enheder] i denne vejledning.
  • Et tilsluttet tastatur understøtter ikke brug af prædikativ tekst.
  • Du kan indsætte et linjeskift i tekstfeltet ved at trykke på ALT og ENTER. Du kan kun indsætte et linjeskift, når dette er muligt, for eksempel når du skriver en besked i kategorien (Venner).
  • Du kan rydde hele tekstfeltet ved at trykke SHIFT og BACKSPACE ned samtidig.
  • Du kan indsætte kopieret tekst ved at trykke på Ctrl + V. Den sidst kopierede tekst indsættes.

Brug af minitastaturet

Hvis du vælger Skift tastatur på det store tastatur, ændres det til et minitastatur. På minitastaturet er flere tegn knyttet til en enkelt tast.

Mini-tastatur skærm. Mærket 1 til 7 startende fra øverst til venstre.

(1)

Markør

(2)

Tekstindtastningsfelt

(3)

Viser prædikativ tekst

(4)

Viser de tegn, der kan indtastes med den valgte tast.
Hver gang du trykker på kryds-tasten, ændres det tegn, der kan indtastes. Hvis du f.eks. vil indtaste et [L], skal du vælge og trykke seks gange på kryds-tasten. Hvis du vil indtaste [L5], skal du vælge og trykke på kryds-tasten. Når der er indtastet et [L], skal du bruge Flyt markøren til højre til at flytte markøren til positionen efter [L]. Du skal derefter vælge og trykke syv gange på kryds-tasten for at indtaste [5].

(5)

Betjeningstaster

(6)

Viser, at prædikativ tekst er slået til.

(7)

Viser inputtilstand

Tip

Du kan også indtaste tekst med et enkelt tryk. Brug tasten "Valgmuligheder" til at skifte tekstindtastningsmetode. Når du indtaster tekst med et enkelt tryk, vises ord, der kan oprettes på baggrund af en given bogstavkombination (eller talkombination) for de valgte taster som prædikativ tekst. Hvis du f.eks. vælger "DEF3"-tasten, vises ord, der starter med d, e, f eller 3 i vinduet for prædikativ tekst til højre på skærmtastaturet. Hvis symbolet ">" vises, skal du blive ved med at indtaste bogstaver, indtil der vises forslag i vinduet for prædikativ tekst.


Oversigt over taster

Tilgængelige taster afhænger af inputtilstand og andre forhold.

Symbol Vælg denne tast for at indsætte et symbol.
Skift mellem store og små bogstaver Vælg denne tast for at skifte mellem store og små bogstaver.
Linjedeling Vælg denne tast for at indsætte et linjeskift.
Flyt markøren Vælg en af disse taster for at flytte markøren.
Slet Vælg denne tast for at slette det tegn, der står til venstre for markøren.
Mellemrum Vælg denne tast for at indsætte et mellemrum.
Kopier eller indsæt tekst Kopier eller indsæt tekst
Skift tastatur Vælg denne tast for at få vist tastaturet i fuld størrelse.
Valgmuligheder Vælg denne tast for at få vist indstillingsmenuen.
Input-tilstand Vælg denne tast for at skifte inputtilstand.
Enter Vælg denne tast for at bekræfte skrevne tegn. Tasten bruges også til at lukke tastaturet.

Om XMB™ > Brug af tastaturet