Om XMB™ > Brug af indstillinger for forældrekontrol

Brug af indstillinger for forældrekontrol

PS3™-systemet indeholder indstillinger til forældrekontrol, der begrænser afspilning af indhold (f.eks. spil eller videoindhold) eller brug af internettet. Du kan justere indstillingerne for at forhindre, at børn ser indhold, der er beregnet for voksne.

Selv om restriktionen og indstillingsmetoden varierer, afhængigt af indholdstypen, begrænses alt sådant indhold med kun én adgangskode. * Du skal derfor angive en adgangskode, når du vil justere indstillinger for forældrekontrol eller se indhold, der er begrænset med forældrekontrol.

Gælder ikke indhold fra PSNSM.

Indstilling af adgangskode

1.

Select (Indstillinger) > (Sikkerhedsindstillinger).

2.

Vælg [Ændre adgangskode]. Følg vejledningerne på skærmen for at indstille adgangskoden. Adgangskoden er som standard indstillet til [0000].

Indhold, der kan begrænses

Indhold Begrænsningens omfang Sådan aktiveres begrænsning
Spil Vælg et forældrekontrolniveau på PS3™-systemet for at begrænse afspilning af film over det angivne niveau. Indstillingen kan angives i [Forældrekontrol] under (Indstillinger) > (Sikkerhedsindstillinger).
Dvd'er Vælg et forældrekontrolniveau på PS3™-systemet for at begrænse afspilning af dvd'er over det angivne niveau. Indstillingen kan angives i [DVD - Forældrekontrol] og [BD/DVD - Forældrekontrol regionskode] under (Indstillinger) > (Sikkerhedsindstillinger).
BD'er (Blu-ray Disc) Vælg et forældrekontrolniveau på PS3™-systemet for at begrænse afspilning af BD'er over det angivne niveau. Indstillingen kan angives i [BD - Forældrekontrol] og [BD/DVD - Forældrekontrol regionskode] under (Indstillinger) > (Sikkerhedsindstillinger).
Browsing på internettet Vælg et forældrekontrolniveau på PS3™-systemet for at begrænse muligheden for at åbne internetbrowseren. Indstillingen kan angives i [Internetbrowser Startkontrol] under (Indstillinger) > (Sikkerhedsindstillinger).
Du kan bruge et filter til at kontrollere webstedets type og egnethed og automatisk blokere for visning af upassende websteder på internettet. Der kan blive opkrævet gebyr for brug af denne service. Du kan indstille servicetypen ved at vælge (Internetbrowser) under (Netværk).*1*2
PSNSM*3 En Master-konto gør det muligt for en forælder eller værge at begrænse brugen af chat eller det månedlige forbrug for tegnebogen, der kan bruges på PSNSM af underkonti (konti, som kan anvendes af mindreårige). Begrænsningerne kan angives ved at logge på PS3™-systemet med en hovedkonto og derefter vælge (PlayStation™Network) > (Kontohåndtering) > (Underkontohåndtering).*4
*1

Tilgængelige servicetyper varierer, afhængigt af land eller område.

*2

Indstillingsmetoden varierer, afhængigt af servicen. Yderligere oplysninger findes på serviceudbyderens websted. Linket til webstedet vises under (Browser-sikkerhed) i menuen (Internetbrowser).

*3

PSNSM og (PlayStation®Store) er kun tilgængelig i bestemte lande/områder og på bestemte sprog.

*4

Du kan oprette en Sony Entertainment Network-konto under (Opret en konto) under (PlayStation™Network).

Tips

  • Afspilningen kan kun begrænses på et PS3™-system, når det aktuelle indhold er angivet under forældrekontroloplysningerne.
  • Indhold, der er uegnet for alderen på den kontoholder, der er registreret for den pågældende konto, vises ikke længere i (PlayStation®Store).

Om XMB™ > Brug af indstillinger for forældrekontrol