Kontrol af meddelelser

Når du modtager en ny besked eller en ny invitation, eller når indhold er blevet downloadet eller uploadet, vises der en pop-up-meddelelse øverst til venstre på skærmen. Vælg (Meddelelser) på funktionsskærmen for at se en detaljeret liste over dine meddelelser.
Indhold, der er ved at blive downloadet eller uploadet, vises som (Downloads) eller (Uploads) øverst på meddelelseslisten. Du kan se status for download eller upload, sætte download eller upload på pause eller annullere ved at vælge et element på listen.

  • Du kan også se detaljer om dine meddelelser ved at vælge [Meddelelser] fra genvejsmenuen.
  • Du kan vælge, hvilke typer pop-up-meddelelser der skal vises, ved at trykke på OPTIONS-knappen på skærmen med meddelelseslisten og derefter vælge [Indstillinger for meddelelser].
  • Du kan se alt det indhold, der er blevet downloadet eller uploadet. Tryk på OPTIONS-knappen på skærmen med meddelelseslisten og vælg [Downloads] eller [Uploads].
  • I visse tilfælde kan du se de meddelelser du modtager ved at trykke på PS-knappen, mens pop-up-meddelelsen vises.
  • For at slette meddelelser skal du trykke på OPTIONS-knappen på skærmen med meddelelseslisten og derefter vælge [Slet].