Meddelelser

Når du modtager en besked eller andre nye oplysninger, vises en pop-up-meddelelse i det øvre, venstre hjørne af skærmen. Vælg (Indstillinger) > [Meddelelser] for at konfigurere indstillinger for pop-up-meddelelser.

Pop-up-meddelelser

Vælg [Pop-up-meddelelser] for at se valgmulighederne for hvordan pop-up-meddelelserne visualiseres. Hvis du fjerner markeringen af afkrydsningsfeltet [Vis pop-up-meddelelser] vises meddelelserne ikke.

Deaktivér pop-up-meddelelser under afspilning af video

Markér afkrydsningsfeltet, for at inaktivere pop-up-meddelelser under videoafspilning.

Pop-up-farve

Vælg farven på pop-up-meddelelserne.

Vis besked i meddelelse

Fjern markeringen af afkrydsningsfeltet, for at skjule beskedens detaljer i meddelelserne.

Meddelelser når venner kommer online

Modtag meddelelser, når venner, som du har valgt, er online på et PS4™ system. Vælg [Pop-up-meddelelser], og markér herefter afkrydsningsfeltet [Når venner kommer online] for at visualisere meddelelserne som pop-up-meddelelser.