Deltagelse i begivenhed

1.
Vælg (Begivenheder) på funktionsskærmen.
2.
Vælg den begivenhed, du ønsker at deltage i.
3.
Vælg [Deltager] på skærmen med detaljer om den pågældende begivenhed.
Markér afkrydsningsfeltet for [Automatisk tilmelding ved starttidspunkt], hvis du vil starte dit PS4™-system og deltage i begivenheden automatisk, når den starter. Når du deltager i en begivenhed, som en anden spiller har inviteret dig til, starter (Party) automatisk, og du deltager i partyet.
Hvis du ikke markerer afkrydsningsfeltet, kan du stadig deltage i begivenheden ved at vælge [Deltag nu] eller [Se nu] på skærmen med detaljer om begivenheden.
  • Dit PS4™-system skal være i pausetilstand for at starte automatisk, når en begivenhed begynder. Selvom systemet starter automatisk, går det i pausetilstand efter 30 minutter, hvis du ikke foretager dig noget.
  • Hvis dit system er indstillet til at deltage automatisk i flere begivenheder, som begynder samtidigt, vil det automatisk deltage i den sidst valgte begivenhed.
  • For at ændre indstillinger for automatisk deltagelse i begivenheder skal du trykke på OPTIONS-knappen på skærmen med detaljer om begivenheden og derefter vælge [Automatisk tilmelding ved starttidspunkt].
  • Hvis en anden spiller inviterer dig til en begivenhed, og du mener, at navn eller beskrivelse for denne begivenhed er upassende, kan du rapportere begivenheden. Tryk på OPTIONS-knappen på skærmen med detaljer, og vælg derefter [Anmeldelse].

Oprettelse af begivenhed

1.
Vælg (Begivenheder) på funktionsskærmen.
2.
Vælg [Opret begivenhed].
3.
Indtast begivenhedsoplysningerne og vælg [Opret].
Hvis din begivenhed inkluderer at spille et spil, kan du forudindstille dette.
Du kan sende begivenhedsinvitationer til andre spillere, eller til grupper, hold eller fællesskaber.
  • Hvis du vil redigere begivenheder, du har oprettet, skal du vælge din begivenhed på listen over begivenheder og derefter vælge [Rediger].
  • Du kan også redigere spillet for en begivenhed, efter begivenheden er startet.