Tænd og sluk PS4™-systemet

Tænd systemet

Du kan tænde PS4™-systemet på en af følgende måder.

 • Tryk på power-knappen.
 • Tryk på PS-knappen på en parret controller.

Power-indikatoren blinker med en blå lampe og derefter en hvid for at vise, at systemet er tændt.

Sluk systemet

Bemærk!

Træk kun strømledningens stik ud af stikkontakten, når power-indikatoren er slukket. Hvis du afbryder den, imens power-indikatoren er tændt eller blinker, kan data mistes eller blive beskadiget, og systemet kan også blive beskadiget.

Sæt systemet i pausetilstand

Når PS4™-systemet er i pausetilstand, kører det stadig, men med et lavt strømforbrug. Du kan konfigurere systemet til at downloade filer og oplade en controller, mens det er i pausetilstand.
Du kan sætte PS4™-systemet i pausetilstand ved hjælp af en af disse metoder.

 • Vælg (Strøm) på funktionsskærmen, og vælg derefter [Gå i pausetilstand].
 • Vælg [Strøm] > [Gå i pausetilstand] på genvejsmenuen.
 • Tryk på power-knappen, og hold den nede, indtil systemet bipper.

Når PS4™-systemet går i pausetilstand, bliver displayet mørkt. Power-indikatoren blinker hvidt og lyser derefter orange.
Du kan afslutte pausetilstanden ved at tænde systemet.

 • Hvis du vil sætte systemet i pausetilstand, skal du markere afkrydsningsfelterne for indstillingerne i (Indstillinger) > [Strømspareindstillinger] > [Indstil funktioner, som er tilgængelige i pausetilstand].
 • Hvis [Gå i pausetilstand] ikke vises, skal du vælge [Strømindstillinger] > [Gå i pausetilstand].
 • Når en upload eller download starter eller slutter, blinker power-indikatoren orange.

Sluk systemet helt

Du kan slukke dit PS4™-system på en af følgende måder.

 • Vælg (Strøm) på funktionsskærmen, og vælg derefter [Sluk for PS4].
 • Vælg [Strøm] > [Sluk for PS4] på genvejsmenuen.
 • Tryk på power-knappen, og hold den nede i mindst syv sekunder (indtil systemet bipper to gange).

Når du slukker systemet, bliver displayet mørket, power-indikatoren blinker hvidt og slukker så.

 • Hvis [Sluk for PS4] ikke vises, skal du vælge [Strømindstillinger] > [Sluk for PS4].
 • Med standardindstillingerne vil PS4™-systemet automatisk gå i pausetilstand eller slukkes, når det ikke er blevet brugt i et bestemt stykke tid. Hvis en applikation er aktiv, f.eks. hvis en video afspilles, går systemet muligvis ikke automatisk i pausetilstand eller slukkes. Hvis du vil ændre denne indstilling, skal du vælge (Indstillinger) > [Strømspareindstillinger] > [Indstil tidsrummet, indtil PS4 slukker] på funktionsskærmen og derefter vælge [Medieafspilning] eller [Generelt (applikationer)].
 • Når du slukker for systemet eller sætter det i pausetilstand, bliver alle brugere logget af.