Oprettelse af brugerdefinerede lister

Du kan nemt og praktisk organisere dine venner.

1.
Vælg (Venner) på funktionsskærmen.
2.
Vælg [Brugerdefinerede lister].
3.
Vælg [Opret liste].
4.
Indtast navnet på din liste og vælg de venner, som du vil tilføje.
5.
Vælg [Opret liste].
  • Du kan redigere lister, som du har skabt. Vælg en liste og vælg herefter [Rediger liste].
  • Hvis du vil slette en ven fra en liste skal du fremhæve vennen, der skal slettes, trykke på OPTIONS-knappen og herefter vælge [Fjern fra denne liste].
  • Du kan også vælge [Venner] på genvejsmenuen for at se dine brugerdefinerede lister.

Sletning af brugerdefinerede lister

Vælg den liste, som du vil slette, og vælg herefter [Rediger liste] > [Slet liste].