Visning af din profil

Vælg [Profil] på funktionsskærmen.

Ændring af din Onlinestatus

Vælg [Indstil onlinestatus]. Vælg [Vis som offline] for at indstille, at din status vises offline til venner og andre spillere. Du vises ikke længere i aktiviteter og [Spiller nu].

  • Du kan sende meddelelser og invitationer til andre spillere, selv når du har sat din status til at vises som offline.
  • Du kan også indstille din status til at vises som offline ved at trykke på OPTIONS-knappen, når du logger på, og derefter vælge [Log ind med onlinestatus [Vis som offline]], eller du kan vælge [Onlinestatus] > [Vis som offline] i genvejsmenuen, efter du er logget på.
  • Denne indstilling gælder stadig, næste gang du logger på.
  • Hvis du logger på PlayStation™Network fra et PS3™-, PS Vita- eller PS TV-system, kan dine venner og andre spillere se din onlinestatus.

Redigering af din profil

Vælg (Valgmuligheder) > [Rediger profil] for at ændre dit rigtige navn, profilbillede eller avatar, eller for at konfigurere andre indstillinger.

Konfiguration af indstillinger for personlige oplysninger

Vælg (Valgmuligheder) > [Skift Indstillinger for personlige oplysninger] for at bestemme, hvem der kan se dine aktiviteter og trophies.

Ændring af coverbilledet

Vælg (Valgmuligheder) > [Skift coverbillede] > [Skift coverbillede] for at ændre din profils coverbillede. Du kan også vælge [Skift baggrundsfarve] for at ændre profilskærmens farve, så den passer til coverbilledet.