Afspilning af et spil på en disk

Indsæt disken og vælg spillet fra indholdsområdet.
Brug genvejsmenuen for at se hvilke venner, der er online, eller send party-invitationer eller meddelelser til spillere, du spiller med.

  • Når du har spillet et spil for første gang, vises det i indholdsområdet, selv efter at du har fjernet disken. For at slette et spil skal du trykke på OPTIONS-knappen og derefter vælge [Slet].
  • Du kan installere spil på en USB-lagerenhed, der er formateret til brug som udvidet lager. Se "Brug af udvidet lager" for at få oplysninger om brug af udvidet lager.

Tilbage til hjemmeskærmen fra et spil

Tryk på PS-knappen. Hjemmeskærmen vises, uden at spillet forlades.
Du kan fortsætte spillet ved at vælge det i indholdsområdet.

Forlad et spil

Vælg [Luk applikation] på genvejsmenuen.

Bemærk!

Afbryd ikke et spil, mens data bliver gemt. Dataene kan blive beskadiget.