Brug af udvidet lager

Du kan bruge en USB-lagerenhed som udvidet lagring til installering af dine applikationer. Du kan også flytte applikationer fra PS4™-systemlageret til et udvidet lagring.
Brug en USB-lagerenhed, der opfylder følgende krav.

 • Ekstern harddisk
 • USB 3.0 eller nyere
 • 250 GB minimum, 8 TB maksimal kapacitet

Første gang du bruger en USB-lagerenhed, skal du formatere den. Vælg den enhed, du vil formatere, i (Indstillinger) > [Enheder] > [USB-lagerenheder] og vælg derefter [Formatér som udvidet lager]. Når formateringen er færdig, er enheden automatisk indstillet som installationsplacering til dine applikationer.

 • Slut USB-lagerenheden direkte til PS4™-systemet, når du vil bruge den som udvidet lager. Slut den ikke til en USB-hub.
 • USB-lagerenheder, der er formateret som udvidet lager, er kun kompatible med PS4™-systemer. Du kan kun bruge én enhed til udvidet lager ad gangen.
 • Følgende data gemmes kun i systemlageret og kan ikke gemmes i det udvidede lager.
  • Skærmbilleder og videoklip
  • Gemte data
  • Temaer
 • Der er ingen garanti for, at alle USB-lagerenheder er kompatible med dit system.

Flytning af applikationer

Du kan flytte gemte applikationer mellem PS4™-systemlageret og det udvidede lager.

1.
Vælg (Indstillinger) > [Lager].
2.
Vælg det lager, hvor den applikation, du vil flytte, er placeret, og vælg [Applikationer].
3.
Tryk på OPTIONS-knappen for at vælge destinationen, og vælg derefter de applikationer, du vil flytte.

Ændring af applikationers installationsplacering

Vælg (Indstillinger) > [Lager], og tryk derefter på OPTIONS-knappen for at vælge en installationsplacering i [Applikationens installationsplacering].

Afbrydelse af enheder til udvidet lager

Hvis du vil afbryde en enhed til udvidet lager, mens PS4™-systemet er tændt, skal du bruge en af følgende metoder, så enheden fjernes på en sikker måde.

 • Vælg [Lyd/enheder] > [Hold op med at bruge udvidet lager] på genvejsmenuen.
 • Vælg den enhed til udvidet lager, du vil afbryde, i (Indstillinger) > [Enheder] > [USB-lagerenheder], og vælg derefter [Stop brugen af dette udvidede lager].

Bemærk!

Hvis du afbryder enheden til udvidet lager, mens power-indikatoren er tændt eller blinker, kan data mistes eller blive beskadiget, og systemet kan også blive beskadiget. Sørg for at afbryde enheden på en sikker måde.