Udveksling af meddelelser

Brug (Meddelelser) til at udveksle meddelelser med venner og andre spillere. Du kan placere personer i samme gruppe, hvilket gør det let at udveksle meddelelser med flere spillere på én gang.
Du kan oprette en ny meddelelse eller vælge en eksisterende meddelelse.

Et barn, som er begrænset af forældrekontrol, vil muligvis ikke kunne sende eller modtage beskeder.

Oprettelse af en ny meddelelse

1.
Vælg (Meddelelser) på funktionsskærmen.
2.
Vælg [Skriv meddelelse].
3.
Vælg et gruppemedlem.
Se "Valg af anden spiller" for at få flere oplysninger.
4.
Skriv en meddelelse, og vælg derefter [Send].

Valg af en eksisterende meddelelse

Vælg en eksisterende meddelelse for at fortsætte den tidligere meddelelsesudveksling.

Meddelelsesskærm. Mærket A til C startende oppefra.

A )
(Ny)
Du kan også få vist disse oplysninger (Meddelelser) på funktionsskærmen.
B )
(Indikator ved fejl)
Denne indikator vises, når meddelelser ikke er blevet sendt.
C )
(Favoritter)
  • Du kan føje grupper til dine Favoritter, for at lette kommunikationen, ved at trykke på OPTIONS-knappen og vælge [Føj til Favoritter].
  • Du kan maksimalt specificere 99 spillere pr. gruppe.
  • Du kan skrive op til 512 tegn i en meddelelse.
  • Du kan angive, hvilke spillere der kan sende dig meddelelser. Se "Indstillinger for personlige oplysninger" for at få flere oplysninger.

Forlad en gruppe

Vælg den gruppe, du vil forlade, ved at trykke på OPTIONS-knappen, og vælg derefter [Forlad]. Når du har forladt gruppen, vil du ikke længere kunne se meddelelser for den pågældende gruppe.