Indtastning af tegn

Der vises et tastatur på skærmen, når du skal indtaste tekst. Vælg de tegn, du vil indtaste ved hjælp af retningsknapperne eller touchpad'en, og tryk derefter på kryds-knappen, eller klik på touchpad'en. Når du er færdig med at indtaste teksten, skal du trykke på R2-knappen for at bekræfte din indtastning eller på cirkel-knappen for at lukke tastaturet.
Du kan også bruge controllerens bevægelsessensor til at indtaste tegn ved at vælge (skift betjening). Vip controlleren op, ned, til venstre og til højre for at vælge tegnene.

Tastaturskærm. Mærket A og B startende oppefra.

A )
Forslag til udfyldning af indtastet tekst
Forudsigelse af tekst afhænger af applikationen.
B )
Tastatur
(Slet tegn) Slet tegnet til venstre for markøren.
(Ryk felt til felt) Brug denne tast til at rykke til næste felt, når der er flere tekstfelter.
(Søg/Send/Start/Færdig) Denne tasts funktion skifter efter behov.
(Linjeskift) Flyt markøren til næste linje.
(Skift betjening) Brug controllerens bevægelsessensor til at flytte pilemarkøren. Hvis du ikke ved, hvor pilemarkøren er, skal du vælge denne tast igen. Pilemarkøren vises midt på skærmen.
Tryk på en af retningsknapperne for at fortsætte med at bruge retningsknapperne til at flytte pilemarkøren.
(Valgmuligheder) Du kan bruge denne tast til at kopiere og indsætte tekst og tilføje ofte anvendte udtryk til brugerordbogen. Du kan også få adgang til denne tast ved at trykke på OPTIONS-knappen.
(Skift tastatur) Denne funktion er kun tilgængelig, hvis du konfigurerer flere indtastningssprog under (Indstillinger) > [Sprog] > [Indtastningssprog].
(Flyt markør) Brug disse taster til at flytte tekstmarkøren.
(Indtastning med store bogstaver) Brug denne tast til at indtaste et stort bogstav. Hvis du vil indtaste flere store bogstaver, skal du vælge tasten to gange. Vælg den igen for at vende tilbage til indtastning af små bogstaver.
(Tal/Symboler) Indtast tal og symboler.
(Skift tegntyper) Vælg mellem forskellige tegnsæt.

De tilgængelige taster varierer afhængigt af sproget (tastaturet), der anvendes for tekstindtastningen.

Kopiering og indsættelse af tekst

Kopiering

1.
Placer markøren ved begyndelsen af den tekst, du vil kopiere, og vælg derefter (Valgmuligheder).
2.
Vælg [Vælg] eller [Vælg alle].
Hvis du vælger [Vælg], skal du flytte markøren til slutningen af teksten, du vil kopiere, og derefter trykke på kryds-knappen.
3.
Vælg [Kopiér].

Indsættelse

1.
Vælg (Valgmuligheder) på det sted, hvor du ønsker at indsætte tekst.
2.
Vælg [Indsæt].

Tilføjelse af ofte anvendte udtryk

Du kan føje udtryk til brugerordbogen på hvert sprog (tastatur), der skal anvendes til forudsigelse af tekst.

1.
Placer markøren ved begyndelsen af det udtryk, du vil tilføje, og vælg derefter (Valgmuligheder).
2.
Vælg [Vælg] eller [Vælg alle].
Hvis du vælger [Vælg], skal du flytte markøren til slutningen af det udtryk, du vil tilføje, og derefter trykke på kryds-knappen.
3.
Vælg [Tilføj udtryk].
4.
Vælg [OK].
  • Du kan ikke tilføje udtryk på nogle sprog.
  • Du kan redigere eller slette udtryk fra (Indstillinger) > [Sprog] > [Indtastningssprog] > [Tastaturer og brugerordbog].