Understøttede filformater

Brug (Media Player) til at få vist videoer og fotos og afspille musik, der er gemt på USB-lagerenheder eller medieservere.
Du kan afspille disse filtyper:

Videoer

Når du bruger en USB-lagerenhed, skal dine videofiler ligge i en mappe, for at dit PS4™-system kan genkende dem.
Du kan se videofiler optaget på et 360-graders omnidirektionelt kamera (i ækvirektangulært videoformat) på din PS VR. Tryk på OPTIONS-knappen og vælg [VR-tilstand].

 • MKV
  • Video: H.264/MPEG-4 AVC High Profile Level 4.2
  • Lyd: MP3, AAC LC, AC-3 (Dolby Digital)
 • AVI
  • Video: MPEG4 ASP, H.264/MPEG-4 AVC High Profile Level 4.2
  • Lyd: MP3, AAC LC, AC-3 (Dolby Digital)
 • MP4
  • Video: H.264/MPEG-4 AVC High Profile Level 4.2, H.264/MPEG-4 AVC High Profile Level 5.2 (kun PlayStation®4 Pro)
  • Lyd: AAC LC, AC-3 (Dolby Digital), LPCM
 • MPEG-2 PS
  • Video: MPEG2 Visual
  • Lyd: MP2 (MPEG2 Audio Layer 2), MP3, AAC LC, AC-3 (Dolby Digital), LPCM
 • MPEG-2 TS
  • Video: H.264/MPEG-4 AVC High Profile Level 4.2, MPEG2 Visual
  • Lyd: MP2 (MPEG2 Audio Layer 2), AAC LC, AC-3 (Dolby Digital)
 • AVCHD (.m2ts, .mts)
 • XAVC S™ (.mp4)

Fotos

Når du bruger en USB-lagerenhed, skal dine billedfiler ligge i en mappe, for at dit PS4™-system kan genkende dem.
Du kan se billeder taget med et 360-graders omnidirektionelt kamera (i ækvirektangulært billedformat) på din PS VR. Tryk på OPTIONS-knappen og vælg [VR-tilstand].

 • JPEG (DCF 2.0/Exif 2.21-kompatibel)
 • BMP
 • PNG

Musik

Når du bruger en USB-lagerenhed, skal dine musikfiler ligge i en mappe med navnet "Music", for at dit PS4™-system kan genkende dem.
Når du bruger DSEE HX™, kan du lytte til visse lydfiler (f.eks. MP3) i højkvalitetslyd. Når du afspiller baggrundsmusik, deltager i et party eller bruger tekst-til-tale-funktionen, er den udsendte lyd dog i 48 kHz.

 • FLAC
 • MP3
 • AAC (M4A)
 • FAT- og exFAT-formaterede USB-lagerenheder understøttes.
 • Sørg for, at USB-lagerenheden er sat helt ind i USB-porten. I nogle tilfælde er enheden muligvis ikke kompatibel på grund af form eller design.
 • Afhængigt af applikationens eller systemets tilstand vil afspilning eventuelt ikke være muligt.
 • Nogle filer kan muligvis ikke afspilles pga. deres datatype eller filstørrelse.
 • Nogle typer indhold, der distribueres via internettet og ved hjælp af andre metoder, har afspilningsbegrænsninger. Kontakt indholdsudbyderen for at få flere oplysninger.
 • Afhængigt af medieserveren kan du muligvis ikke afspille visse typer filer eller udføre bestemte handlinger under afspilningen.