Indstillinger for audio-output

Primære udgangsport

PS4™-systemet vælger automatisk det bedste lydformat til tilsluttede enheder. Det er normalt ikke nødvendigt at justere disse indstillinger.
Når du forbinder en enhed som f.eks. en AV-forstærker til en hjemmebiograf til DIGITAL OUT (OPTICAL)-port, kan du vælge det eller de lydformater, som den tilsluttede enhed understøtter. Du kan justere indstillingerne ved at vælge (Indstillinger) > [Lyd og skærm] > [Indstillinger for audio-output] > [Primære udgangsport] > [DIGITAL OUT (OPTICAL)].
Denne indstilling er kun tilgængelig på visse PS4™-systemer.

Bemærk!

Hvis et outputformat fra PS4™-systemet ikke er understøttet af den forbundne enhed, kan højttalerne blive beskadiget.

Audioformat (prioritet)

Du kan indstille formatet for lydoutput som prioriteret, så det bruges som standard, undtagen i situationer, hvor det ikke er understøttet. Vælg (Indstillinger) > [Lyd og skærm] > [Indstillinger for audio-output] > [Audioformat (prioritet)]. Standardindstillingen er [Linear PCM].

HDMI-lydoutput

Hvis din enhed understøtter 7.1-kanals lydoutput, kan du vælge typen af lydoutput.
Denne indstilling er kun tilgængelig på visse PS4™-systemer.