Indstillinger for visningsområde

Du kan indstille visningsområdet på spilskærmen, så det matcher TV-skærmen, ved at vælge (Indstillinger) > [Lyd og skærm] > [Indstillinger for visningsområde].

Indstillingen virker kun for nogle applikationer.