Indstil tidsrum, indtil controllers slukker

Du kan indstille tidsrummet for, hvor længe en controller kan forblive inaktiv, før den automatisk slukkes, ved at vælge (Indstillinger) > [Strømspareindstillinger] > [Indstil tidsrum, indtil controllers slukker].

Denne indstilling er slået fra, når PS4™-systemet og controlleren er forbundet med et USB-kabel.