Indstil funktioner, som er tilgængelige i pausetilstand

Du kan indstille de funktioner, der er tilgængelige, imens PS4™-systemet er i pausetilstand, f.eks. at forblive logget ind på PlayStation™Network. Vælg (Indstillinger) > [Strømspareindstillinger] > [Indstil funktioner, som er tilgængelige i pausetilstand].

Hvis du ikke aktiverer mindst én funktion, kan PS4™-systemet ikke gå i pausetilstand.

Levér strøm til USB-porte

Når du aktiverer denne funktion, oplades de controllere, der er tilsluttet, mens systemet er i pausetilstand.

Bevar forbindelsen til internettet

Vælg afkrydsningsfeltet for at aktivere automatisk download og upload af data, mens systemet er i pausetilstand.
Du kan bruge et PS Vita-system eller (PlayStation App) til at tænde for PS4™-systemet via et netværk. Det gør du ved at vælge afkrydsningsfeltet for [Aktiver tænding af PS4 fra netværk].

Hold applikationen afbrudt

Markér afkrydsningsfeltet for at tillade, at PS4™-systemet går i pausetilstand uden at lukke nogen applikationer. Når systemet afslutter pausetilstand, starter applikationerne igen.

I nogle tilfælde når PS4™-systemet slukker eller genstarter, afslutter applikationer muligvis pausetilstanden og lukker.