Dato og tid

Vælg (Indstillinger) > [Dato og tid] for at indstille dato og tid samt visningsformatet.

Dato- og tidsindstillinger

Indstil manuelt

Indstil manuelt år, måned, dag, time og minut (og AM og PM, hvis du bruger 12-timers ur). Uret starter fra det minut, hvor du indstiller det, ved 0 sekunder.

Indstil ved hjælp af internet

Hvis du markerer afkrydsningsfeltet for [Indstil automatisk], hentes der automatisk oplysninger om dato og tid fra internettet, som indstilles, når du logger ind på PlayStation™Network. Hvis du vil indstille dato og tid med det samme, skal du vælge [Indstil nu].

Tidszone

Indstil den tidszone, som danner basis for visning af dato og tid.
Når du vælger tidszonen, ændres den aktuelt indstillede dato og tid, så de stemmer overens med den valgte tidszone.

Justér sommertidsindstillinger automatisk

PS4™-systemet justerer automatisk tiden til sommertid. Du kan deaktivere denne funktion ved at fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet for [Justér sommertidsindstillinger automatisk].
Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis regionen, der er indstillet under [Tidszone], er en af de regioner, hvor sommertid anvendes.

Datoformat

Indstil rækkefølgen af år, måned og dag, sådan som de vises på skærmen.

Tidsformat

Indstil formatet for, hvordan tid vises på skærmen (12-timers eller 24-timers format).